Wspieramy

Wspieramy różne instytucje organizujące imprezy  sportowe oraz eventy muzyczne.  Od wielu lat współpracujemy z Towarzystwem Sportów Motorowych „SPARTA”, ze Stowarzyszeniem Drogowe Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, z jednostkami służby więziennej oraz z lokalnymi jednostkami Straży Pożarnej. Prowadzimy stałą współpracę z Fundacją Promyk Słońca-Promyk Nadziei. Systematycznie wspieramy organizacje pożytku publicznego uczestnicząc m.in. w  zbiórkach krwi dla osób chorych.